Pas og kørekort på Høng Bibliotek

På Høng Bibliotek kan du få hjælp med udvalgte Borgerservice-opgaver, så du ikke behøver tage til Kalundborg hver gang.
Ved personligt fremmøde på Høng Bibliotek kan du få hjælp til følgende:
  • Fornyelse af kørekort
  • Udstedelse af pas
  • Billede til pas/kørekort ( ikke for børn under 5 år )
  • Modtagelse og udlevering af blanketter og post til Kalundborg Kommune
  • batterier til høreapparater

Kørekort

Fornyelse af kørekort ekspederes ved personligt fremmøde på Høng Bibliotek - bemærk booking af køreprøver, kontakt til kørelærere, ombytning af udenlandske kørekort, ny-udstedelse/udvidelse/generhvervelse af kørekort ekspederes af Borgerservice i Kalundborg.

Pas

Fornyelse af pas, nyudstedelse af pas og midlertidige pas ekspederes ved personligt fremmøde på Høng Bibliotek.

Danske statsborgere kan få udstedt pas i alle landets kommuner.

Vigtigt vedrørende pas til børn - klik her.
Forældremyndighedsindehavere skal give samtykke til udstedelse af pas til barn - også selvom barnet har haft pas før. Samtykke gives ved personligt fremmøde ved pasbestillingen, via fortrykt blanket, som udleveres hos os eller via digital selvbetjeningsløsning - klik her.

Det er kun muligt at bestille tid til ekspedition af pas på Borgerservice i Kalundborg - klik her. På Høng Bibliotek er der ikke tidsbestilling.

Foto til pas og kørekort
På Høng Bibliotek er det muligt at få taget billede til pas eller kørekort. Det sker digitalt og koster kr. 125,- (2018).
Børn under 5 år henvises til en fotograf da vores udstyr kræver, at barnet kan stå selv og helt stille mens billedet bliver taget.

Betaling
Vi modtager udelukkende betaling med visa/dankort eller kontant betaling. Betaling skal ske ved bestilling.

Åbningstider
Bemærk, der er særskilte åbningstider for pas og kørekort i Høng:

Mandag og tirsdag kl. 10.00 - 14.00
Onsdag og fredag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Faste lukkedage (alle årets helligdage)
Påskelørdag, påskedag og 2. påskedag. Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. 1. maj. Grundlovsdag.
24. december, mellem jul og nytår samt 31. december.

Nyttige links:

Samtykkeerklæring - pas til børn (når link er åbnet, tast "videre")

Læs mere om krav til foto

Læs mere om pas

Læs mere om kørekort

Politiets side om kørekort

Politiets side om pas