Depotordninger til dagplejere og børnehaver

Vi kører bøger ud til børnehaver og dagplejere i Kalundborg Kommune hver 3. måned - helt gratis.
Hvad er et bogdepot?

Et depot består af en eller flere kasser med bøger, som biblioteket henter og bringer til børnehaven. Hver kasse indeholder 30 bøger, og er sammensat ud fra pædagogiske principper, der sikrer, at de indeholder bøger om fx. dialogisk læsning, rim og remser, fakta og gode historier. Børnehaver kan småbørnskasser  (1-3 år) og/eller børnehavekasser (3-6 år). Dagplejere får særlige poser med materialer til de helt små børn.
 
 
Hvordan foregår depotordningen i praksis?
 • Biblioteket udskifter depoterne hver 3. måned.
 • En gang om året udsender biblioteket en oversigt over datoer, hvor depoterne udskiftes.
 • Depotordningen er gratis og bortkomne/ødelagte materialer skal ikke erstattes.
 • Alle bøgerne er mærket med klistermærker og et nummer, der tydeligt angiver hvilken kasse, de tilhører. Hver kasse har en fastlimet lomme med en INFO-seddel.
 • Småbørnskasserne (1-3 år) er røde og mærket med et depotnummer. Bøgerne har et klistermærke med en rød blæksprutte og et depotnummer.
 • Børnehavekasserne (3-6 år) er grønne og mærket med et depotnummer. Bøgerne har et klistermærke med en grøn blæksprutte og et depotnummer.
 
Hvad skal I gøre?
 • I udpeger en depotansvarlig, som står for kontakten med biblioteket.
 • I sætter kasserne frem den dag, biblioteket kommer og udskifter depotet.
 • I pakker depotkasserne korrekt, dvs. at bøger med f.eks. grøn blæksprutte og nr. 7 skal i grøn kasse mærket nr. 7.
 • I optæller materialerne og skriver antallet på INFO-seddelen, der sidder i lommen på depotkassen.
 • Har I biblioteksbøger, der ikke passer til nogle af kasserne, tager vores chauffør dem gerne med. Put dem i en pose, og stil den ved siden af depotkasserne.
 
Udlånsregler
 • Stiller børnehaven ikke kasserne frem, skiftes depotet IKKE.
 • Udfylder børnehaven ikke INFO-seddelen, skiftes depotet IKKE.
 • Sker dette 3 gange i træk, tages aftalen om depotordningen op.
 
Hvordan tilmelder I jer?
 
Få en tilmeldingsseddel på biblioteket og send den til:
Kalundborg Bibliotek, Klostertorvet 2, 4400 Kalundborg
att: Tina Christiansen
 
Eller scan og send til tina.christiansen@kalundborg.dk
 
Snarest derefter vil I blive kontaktet af biblioteket og få udleveret kørselsoversigt med datoer for, hvornår biblioteket kommer og henter/bringer depoter, foruden en vejledning til pakning af depoterne.
 
 
Har I spørgsmål?
 
Kontakt os endelig, hvis I vil vide mere:
Tina Christiansen: tina.christiansen@kalundborg.dk / tlf. 2480 1428