Den kulturelle rygsæk

’Den kulturelle rygsæk’ er Kalundborg Kommunes samlede indsats inden for børnekulturen. Vi lægger "kulturpakker" med oplevelser, sansninger, erfaringer og kompetencer i børnenes kulturelle rygsæk!

Kalundborg Kommune har fokus på børnene som kulturskabere, og det er vores ønske, at kulturen kommer ud til alle børn, og at formidlere og undervisere bliver klædt ordenligt på til at give børnene de vigtige kulturoplevelser. Vi gør det decentralt og demokratisk, og alle er med, uanset geografisk, socialt eller etnisk tilhørsforhold!

""

 

Kulturpakker

Kommunen fylder forskellige kulturoplevelser i børnenes kulturelle rygsæk. Hvert skolebarn får mindst tre forskellige kulturelle oplevelser i løbet af et skoleår -  en danseforestilling, en teaterforestilling og en koncert.

Sammen med skolerne, finansierer Kultur- og Fritidsudvalget Den kulturelle rygsæk. Børnebibliotekarerne ved Kalundborg Biblioteker koordinerer de forskellige kulturtilbud på skolerne i kommunen.

Læs mere via www.kulturpakker.dk

KUMULT!
Danmarks største børnekulturindsats folder sig ud!

Med børnekulturprojektet Kumult! går Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø målrettet efter at give alle kulturregionens 35.000 skolebørn og Kalundborg Biblioteker er med til at formidle undervisningsforløb til både lærere og elever i kunst, musik, teater, forfatterværksted, filmproduktion og dans.

Læs mere via www.kumult.dk

Arrangementer med Den kulturelle rygsæk

Du kan finde og tilmelde dig arrangementerne i samarbejde med Kalundborg Biblioteker her på hjemmesiden under Det sker.

Kontakt for yderlige oplysninger: Faglig koordinator Stine Veisegaard, mail stve@kalundborg.dk / tlf.: 20 54 54 61