Den kulturelle rygsæk

’Den kulturelle rygsæk’ er Kalundborg Kommunes samlede indsats inden for børnekulturen. Vi lægger "kulturpakker" med oplevelser, sansninger, erfaringer og kompetencer i børnenes kulturelle rygsæk!

Kalundborg Kommune har fokus på børnene som kulturskabere, og det er vores ønske, at kulturen kommer ud til alle børn, og at formidlere og undervisere bliver klædt ordenligt på til at give børnene de vigtige kulturoplevelser. Vi gør det decentralt og demokratisk, og alle er med, uanset geografisk, socialt eller etnisk tilhørsforhold!

""

 

Kulturpakker

Kommunen fylder forskellige kulturoplevelser i børnenes kulturelle rygsæk. Hvert skolebarn får mindst tre forskellige kulturelle oplevelser i løbet af et skoleår -  en danseforestilling, en teaterforestilling og en koncert.

Sammen med skolerne finansierer Kultur- og Fritidsudvalget  Den kulturelle rygsæk, og børnekulturkonsulent, Søren Vind, arrangerer de forskellige kulturtilbud på skolerne i kommunen.

Arrangementer med Den kulturelle rygsæk

Du kan finde og tilmelde dig arrangementerne i samarbejde med Kalundborg Biblioteker her på hjemmesiden under Det sker.