Faktalink

Faktalink

Alle artikler i Faktalink begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet, som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links. 
Artiklerne er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister, historikere m.v. med fagkundskab inden for emneområderne.