Digitale tilbud

Vores digitale tilbud er elektroniske opslagsværker, aviser, tidsskrifter e-bøger samt netmedier, hvor du kan søge efter alverdens emner.

Biblioteket stiller alle de digitale tilbud frit til rådighed, hvis du er bosiddende i Kalundborg Kommune og er oprettet som låner på Kalundborg Biblioteker.

De fleste tjenester kan du anvende hjemmefra. Enkelte tjenester kan du kun anvende, hvis du er på biblioteket.