Institutioner & lærer

Her kan du finde information om lærerlånerkort og depotordning til dagplejere og børnehaver.

Lærerlånerkort
Skolelærere ansat ved skoler i Kalundborg Kommune kan få oprettet et lærerlånerkort. På kortet er det muligt at låne materialer i to måneder udelukkende til undervisningsbrug.

For at der kan oprettes et lærer eller institutionslånerkort skal en ansvarlig leder underskrive en indmeldelsesblanket

Blanketten kan du finde her

Deportordning til dagplejere og børnehaver
Et depot består af en eller flere kasser med bøger, som biblioteket henter og bringer til børnehaven. Hver kasse indeholder 30 bøger.
Depotkasserne er sammensat ud fra pædagogiske principper der sikrer, at de indeholder bøger om fx. dialogisk læsning, rim og remser, fakta og gode historier. I kan som børnehave få en eller flere småbørnskasser  (1-3 år) og/eller børnehavekasser (3-6 år).

Hvordan foregår depotordningen i praksis?

 • Biblioteket udskifter depoterne hver 3. måned.
 • En gang om året udsender biblioteket en oversigt over datoer, hvor depoterne udskiftes.
 • Depotordningen er gratis og bortkomne/ødelagte materialer skal IKKE erstattes.
 • Alle bøgerne er mærket med klistermærker og et nummer, der tydeligt angiver hvilken kasse, de tilhører. Hver kasse har en fastlimet lomme , hvori der ligger en INFO-seddel.
 • Småbørnskasserne (1-3 år) er røde og er mærket med et depot-nummer. Bøgerne har et klistermærke med en rød blæksprutte og et depot-nummer.
 • Børnehavekasserne (3-6 år) er grønne og er mærket med et depot-nummer. Bøgerne har et klistermærke med en grøn blæksprutte og et depot-nummer.

Hvad skal I gøre i børnehaven?

 • Børnehaven udpeger en depot-ansvarlig, som står for kontakten med biblioteket.
 • Børnehaven skal sætte kasserne frem på den dag, hvor biblioteket kommer og udskifter depotet.
 • Børnehaven pakker depotkasserne korrekt, dvs. at bøger med f.eks. grøn blæksprutte og nr. 7 skal i grøn kasse mærket nr. 7.
 • Børnehaven optæller materialerne og skriver antallet på INFO-seddelen, der sidder i lommen på depotkassen.
 • Har børnehaven biblioteksbøger, der ikke passer til nogle af kasserne, tager vores chauffør dem gerne med. Put dem i en pose og stil den ved siden af depotkasserne.

Udlånsregler
Stiller børnehaven ikke kasserne frem, skiftes depotet IKKE.
Udfylder børnehaven ikke INFO-seddelen, skiftes depotet IKKE.
Sker dette 3 gange i træk, tages aftalen om depotordningen op.

Hvordan tilmelder I jer?
Få en tilmeldingsseddel på biblioteket og send den til:
Kalundborg Bibliotek, Klostertorvet 2, 4400 Kalundborg
att: Stine Veisegaard.
Eller scan og send til stine.veisegaard@kalundborg.dk
Snarest derefter vil I blive kontaktet af biblioteket og få udleveret kørselsoversigt med datoer for, hvornår biblioteket kommer og henter/bringer depoter samt en vejledning til pakning af depoterne.

Har I spørgsmål?
Kontakt os endelig, hvis I vil vide mere:
Lise Kærgaard: lise.kaergaard@kalundborg.dk /tlf. 24801473
Stine Veisegaard: stine.veisegaard@kalundborg.dk / tlf. 20545461