Vinterbogen 2020 -skolekonkurrence

Af pnpe
17.01.20
For anden gang kan skoleklasser på 1.-6. klassetrin deltage i den nye læselystkonkurrence, Vinterbogen.

Vinterbogen er udsprunget af den populære læselystkampagne, Sommerbogen, og er målrettet skoleklasser. Kampagnen kører fra d. 27. januar til d. 28. februar 2020. Formålet med kampagnen er at få så mange skoleklasser til at læse og dele deres oplevelser med hinanden, så andre elever kan blive inspireret til også at læse.

Hvordan deltager vi?

Hent et læseskema på det lokale bibliotek eller download det på www.vinterbogen.dk eller her på siden, og hæng det op i klassen. Læseskemaet skal udfyldes med elevernes navne samt angivelse af deres anmeldelser.

Senest den 6. marts 2020 skal den ansvarlige lærer indsende en samlet opgørelse over antallet af deltagende elever i klassen, samt det samlede antal af anmeldelser der er lagt ud på vinterbogen.dk .  Har klassen lavet et kreativt produkt, skal dette vedhæftes mailen. Husk også at påføre navn på skole, klassetrin, samt kommune. Mailen skal sendes tiI: mail@vinterbogen.dk  Ingen tilmelding er nødvendig. Jeres deltagelse registreres, når vi modtager mailen.

Hvordan kan vi vinde?

Klassen kan vinde, ved at dele flest læseoplevelser for jeres klassetrin OG I kan vinde ved at dele en fælles, kreativ læseoplevelse. I må meget gerne deltage i begge dele!

Hvad kan vi vinde?

  • Et forfatterbesøg, der passer til elevernes klassetrin
  • Et illustratorbesøg til klassen med det bedste kreative produkt.

Der findes en hovedpræmie til den klasse, der har lavet et særligt kreativt produkt, der sætter en ekstra dimension på læseoplevelsen. Skal I indspille en scene fra bogen? Skal I lave et fællesmaleri af, hvordan I forestiller jer, hovedpersonen ser ud? Eller noget helt tredje?

Eleverne bestemmer selv, hvilke bøger de vil læse. Det gælder om at lave flest læse-begejstrede oplevelser! Alle de anmeldelser, eleverne har krydset af på læseskemaet, skal kunne findes på www.vinterbogen.dk eller på biblioteket, og være uploadet i Vinterbogens periode. Anmeldelserne behøver ikke at være positive. En læsebegejstret anmeldelse, kan også sagtens være en skuffelse.

Spørgsmål?

Har I spørgsmål så henvend jer på biblioteket: Mihaela Boock-Jensen, mail: mibj@kalundborg.dk .

Vi håber, I vil være med i Vinterbogen, og vi glæder os til at se jer!