Lix, Let og LUS

Børn og deres forældre, vil specielt i indskolingen sikkert støde på begreberne Lix, Let eller LUS. Læs mere om de tre begreber her på siden.

Lix, Let og LUS - hvad er det?

Her er lidt om de tre begreber og et skema, der kan hjælpe med at ”oversætte” begreberne mellem hinanden. Men husk det ikke kun er tallene man skal gå efter, der er også godt at læse noget, man synes er interessant eller spændende. Der findes rigtig meget god begynder- og letøvet litteratur.

Børnene, og deres forældre, vil specielt i indskolingen sikkert støde på begreberne Lix, Let eller LUS.

Det er forskellige metoder til at finde ud af, om en tekst er let eller svær at læse. Lix-tal står for læsbarhedsindex, Let-tal står for læseegnethedstal og LUS står for læseudviklingsskema.

Lix-tal:

Her på Kalundborg Biblioteker, har vi valgt at opdele vores letlæsningsbøger efter lixtallet og vi har mærket dem med prikker. Jo større lix-tallet er, jo sværere regnes til for at være. Et lavt lix-tal er dog ikke nogen garanti for, at teksten er letlæselig.  
En prik – lix op til 8. Dette er helt begynderlæsning, og til de første år i skolen, 0. og 1. klasse. 
To prikker – lix mellem 8 og 12. Når man har knækket læsekoden, ca. 2. klasse. 
Tre – prikker – lix over 12. Bøger til de lidt mere øvede læsere fra ca. 3. klasse. 
Men det kan være svært at sætte præcise klassetrin på. Man lærer jo at læse i sit eget tempo. Så det er kun en rettesnor, og man skal finde dem, der passer til en selv. Det er med at finde balancen i læseudfordringen, så man bliver bedre og bedre og ikke kvalt i det, fordi det er for svært. Det skal være sjovt at læse.

Let-tal:

På mange af vores lette bøger, kan man også finde et let-tal. Let-tallet fortæller også noget om, hvor svær en tekst er. Let-tallet er anvendes mest på de letteste bøger – dem med en eller to prikker.

LUS:

Måske er jeres barn blevet luset på skolen, og på den måde fået at vide, at jeres barn ligger på et bestemt trin. Læseudviklingsskemaet LUS er et redskab, som lærere benytter, og Lus-tallet fortæller om dit barns læsefærdigheder.

Omregningstabel - Lix, Let og LUS:

I omregningstabellen kan du se, hvordan de tre typer tal kan ”oversætte” til hinanden. Det fremgår ikke i alle bøger, hvilket let-tal eller Lix-tal bogen har, men spørg gerne om hjælp.

Lix Let LUS
    2-3
  4-6 4
  5-7 5
  6-8 6
  7-9 7
3-5 8-10 8
4-6 9-11 9
5-7 10-13 10
6-8 13-15 11
7-9 15-17 12
9-11 17-19 13
11-13 19-21 14
13-15   15
15-20   16
20-25   17