Kunstdage i Pinsen 2021

Kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og kunstværksteder i Kalundborg Kommune indbydes til at deltage i Kunstdage i Pinsen 2021 i dagene 22., 23. og 24. maj.

Kunstdagene gennemføres i et økonomisk og praktisk samarbejde mellem Kalundborg, Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner.
Følgende er information om

•    tilmelding og vilkår for at deltage
•    udstilling på Kalundborg Bibliotek som optakt til kunstdagene - udstillingen løber fra den mandag den 3. maj til fredag den 21. maj med begrænset antal udstillere.
   
I forbindelse med denne udstilling søges der afholdt møde med pressen - husk tilmelding til kulturformidler Jette Toubro Olsen på: jete@kalundborg.dk.

Hvornår?

Kunstdage i Pinsen 2021 afholdes

 • Lørdag d. 22. maj.
 • Søndag d. 23. maj.
 • Mandag d. 24. juni. 

med minimum åbningstid fra kl. 11.00 til 17.00 alle 3 dage.

Pris og betaling

Prisen for tilmelding til Kunstdage i Pinsen er igen i år 800,- kr. pr. kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted. (Uændret siden 2007).
Udover egenbetalingen finansieres arrangementet af støtte fra de deltagende kommuner.

Covid19: Vigtigt i forhold til framelding

På grund af den lidt usikre situation omkring covid19 er det i år muligt at melde fra og få deltagergebyret tilbagebetalt, hvis dette sker senest fredag d. 2. april.  Efter denne dato er korrektur på folder afsluttet og sendt til trykkeri, hvorfor gebyret ikke tilbagebetales.    

Alle kunstnere/atelierer/gallerier/kunstværksteder præsenteres i folderen med 1 stk. foto af kunstværk eller udstillingssted, udstillingsadresse, en kort beskrivende tekst vedrørende eventuelle aktiviteter for dagene (max.290 tegn) samt henvisning til geografisk placering på kort i folderen. Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres med årets deltagere.

Hver deltager bedes sende:

 •  1-2 billeder på højkant  til app.
 • En beskrivende tekst, max 290 anslag til folderen.
 • En beskrivende tekst, max  3000 anslag til hjemmesiden.
 • 1 eller 2 billede i bredformat til hjemmesiden.
 • 1 foto i god opløsning til folder
 • Udstillingsnavn og evt. kunstnerens navn
 • Udstillingsadresse

Tilmelding

Tilmeldingen, der er aftalemæssigt og økonomiske bindende, skal indsendes senest mandag d. 1. marts 2021 via nedenstående skema!

Indbetaling af 800 kr. skal ske SENEST 1. marts 2021
og overføres til

 • reg. nr. 4343 konto nr. 469 059 59 66
 • skal mærkes "Kunstdage Kalundborg og
 • kunstnerens eller udstillingsstedets navn

Det er af stor betydning at anføre disse oplysninger - og at det er udstillerens eget og ikke partnerens, der noteres ved indbetalingen.

PR OG MARKEDSFØRING

Der udgives en folder, hvor alle udstillere præsenteres med et foto, adresse og kontaktdata. Folderen trykkes i minimum 15.000 eksemplarer.
Der trykkes minimum 800 stk. farveplakater, som distribueres gratis og meget bredt.
Deltagerne får udleveret foldere og plakat til egen markedsføring.
Der annonceres for Kunstdage i Pinsen i en lang række landsdækkende dagblade og i Kunstavisen. Desuden udsendes pressemeddelelser til landsaviserne samt til større aviser i Regionen. Lokalblade etc. informeres af den lokale kontaktperson i kommunen.

Desuden opfordres den enkelte kunstner til selv at tage kontakt til lokale aviser, lokalradioer eller lokal-tv for individuelle omtaler.
Hvis du kan præsentere en nyhed af en slags, vil du have ekstra mulighed for omtale.

Du kan indrykke din deltagelse i Kunstdage i Pinsen i kultur- og aktivitetskalenderen på dette link:
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-kalundborg3?periode=&Genre=Alle&Area=Kalundborg-storkommune
Det er gratis og for alle - og nemt at gøre. Hvis det alligevel volder vanskeligheder, er du velkommen til at søge hjælp på biblioteket.  

Spørgsmål er velkomne!
Jette Toubro Olsen, Kalundborg Biblioteker jete@kalundborg.dk 
 

Tilmelding til Kunstdage i Pinsen 2021

Felter mærket med * er skal udfyldes!

Du bedes uploade 1-2 billeder på højkant som vil blive brugt i "Kunst i pinsens nye app
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png
Du bedes uploade 1-2 billeder på højkant som vil blive brugt i "Kunst i pinsens nye app
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png
Du bedes uploade 1 billede i bredformat som vil blive brugt på "Kunst i pinsens" hjemmeside
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png
Du bedes uploade et billede til kunst i Pinsens folder
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.