Faktalink

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fx sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet, som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Adgang fra biblioteket
Adgang hjemmefra