Gebyrer

Hvis lånetiden overskrides opkræves gebyr. Gebyret omfatter alle materialer lånt samme dag på et lånerkort.

For Voksne
Overskrides lånetiden med 1 dag betales 20,00 kr.
Overskrides lånetiden med 1 uge betales 30,00 kr.
Overskrides lånetiden med 3 uger betales 60,00 kr.
Overskrides lånetiden med 5 uger betales 150,00 kr.

For Børn (til og med 15 år)
Overskrides lånetiden med 1 dag betales 10,00 kr.
Overskrides lånetiden med 1 uge betales 20,00 kr.
Overskrides lånetiden med 3 uger betales 60,00 kr.
Overskrides lånetiden med 5 uger betales 120,00 kr.

Gebyrtaksterne er pr. 01.01.2011

Det er muligt at få besked om aflevering af materialer pr. e-mail eller SMS 3 dage før sidste afleveringsdato.
Der udsendes en påmindelse 3 uger efter lånetidens udløb.

Erstatning
Er materialerne ikke returneret efter 5 uger, må de betragtes som bortkomne og der sendes en regning med erstatningsbeløbet.

Overholdes betalingsfristen på regningen ikke, overgår erstatningskravet uden yderligere varsel til kommunens opkrævningskontor, hvorefter der påløber yderligere omkostninger.

Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets aktuelle indkøbspris med tillæg til klargøring. Visse materialer (DVD, blu-ray, cd-rommer, wii, x-box og playstationspil) er særligt dyre at genanskaffe på grund af en speciel prispolitik overfor folkebibliotekerne.

Inden for en periode på 1 år kan erstatningsbeløbet refunderes, når det erstattede materiale afleveres og kvitteringen for betalt erstatningsbeløb fremvises.