""

Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra
Elektroniske artikler om en lang række af tidens aktuelle emner. Her får du introduktion, uddybende information og henvisninger til litteratur.

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fx sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet, som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Log in

Du kan bruge Faktalink med dit UniLogin eller med dit bibliotekslogin.