Reglement for brug af biblioteket

Alle er velkomne på Kalundborg Biblioteker, og kan gratis benytte sig af vores bøger, film, musik, computere og meget mere. Her kan du læse vores reglement for alle, der kommer på biblioteket.
Reglement
 
Oprettelse som låner
Medbring dit gule sundhedskort eller anden legitimation, når du skal oprette dig som låner. Pinkode (4 cifre) vælges ved oprettelse.
 
Lånerkort
Sundhedskortet er som hovedregel lånerkort. Hvis lånerkortet mistes, skal biblioteket straks havde besked, så misbrug kan undgås. Navne- og adresseændringer skal meddeles til biblioteket. Sundhedskort/lånerkort skal altid medbringes. Din lånerprofil er personlig, og du må ikke oplyse din pinkode til andre.
 
Børn og unge samt institutioner (og andre) kan få udstedt et særligt lånerkort. Læs mere her.
 
For sen aflevering
Se mere om gebyrer her.
 
Lånetid
Lånetiden er 30 dage, medmindre andet er angivet. Afleveringsdatoen kan ses på udlånskvitteringen, som er dit bevis for, du har afleveret materialet. Husk derfor altid at få en kvittering! Lånet kan forlænges 2 gange, hvis der ikke er reserveringer. Forlængelsen kan foretages via bibliotekernes hjemmeside, pr. mail eller telefon.
 
Stop for lån
Skylder du biblioteket erstatningsbeløb for mere end 1000 kr. eller gebyrer for mere end 230 kr., blokeres automatisk for flere lån og reserveringer, indtil sagen er bragt i orden.
 
Udelukkelse
Hvis lånte materialer gentagne gange ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand, kan du blive udelukket fra at bruge biblioteket. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 14 dages varsel.
 
Bortvisning
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.