Om dette arrangement

Tid
19:00 - 22:00
Pris
50 Kr
Lokalitet
Holbæk Bibliotek
Nygade 11-13
4300 Holbæk
Place / Room
Den lille foredragssal - Parkering på bagsiden med indkørsel fra Bysøstræde. Der er også indgang.
Arrangører
Kalundborg Folkeuniversitet, Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
Target
For voksne
Kalundborg Folkeuniversitet

AFLYST!! - Sognefogeder - Foredrag ved Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, underviser og foredragsholder

15.04.20
AFLYST!! - Sognefogedens hverv. Sognefogederne havde bl.a. den helt lokale politimyndighed indtil 1971.

AFLYST!!

Sognefogedens hverv.
Sognefogederne havde bl.a. den helt lokale politimyndighed indtil 1971.

Opgaverne var mangeartede og afvekslende, bl.a. som fører af tyendeprotokollen, som stævningsmand, giftefoged, i forbindelse med udpantning for kongens foged, og ofte også som lægdsmand.

Foredraget giver et rids af udviklingen af sognefogedhvervet 1793-1971, og der gives eksempler på, hvordan man finder arkivalierne til beskrivelse af sognefogedens udnævnelse og arbejde, samt hvad de kan indeholde.

Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr. 50. Kaffe/the og kage kan købes for kr. 20

Tilmelding: Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller tlf. 25327396 senest d. 14. april