Reglement

Alle er velkomne på biblioteket. Det er gratis at benytte biblioteket, og alle kan låne bøger m.m. uanset bopæl.

Indmeldelse
Sygesikringsbevis eller anden legitimation medbringes ved indmeldelse.
Pinkode (4 cifre) vælges ved indmeldelse.

Lånerkort
Sygesikringsbeviset er som hovedregel lånerkort.
Børn og unge samt institutioner (og andre) kan få udstedt et særligt lånerkort.
Hvis lånerkortet mistes, skal biblioteket straks havde besked, så misbrug kan undgås.
Navne- og adresseændringer skal meddeles.
Sygesikringsbevis/lånerkort skal altid medbringes.

For sen aflevering
Se mere om gebyrer her.

Lånetid
Lånetiden er 30 dage medmindre andet er angivet.
Afleveringsdatoen kan ses på udlånskvitteringen.
Lånet kan forlænges 2 gange, hvis der ikke er reserveringer.
Forlængelsen kan foretages via bibliotekernes hjemmeside, pr. mail eller telefon.

Stop for lån
Skylder du biblioteket erstatningsbeløb for mere end 1000 kr. eller gebyrer for mere end 230 kr. blokeres automatisk for flere lån og reserveringer indtil sagen er bragt i orden.

Udelukkelse
Hvis lånte materialer gentagne gange ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand kan du blive udelukket fra at bruge biblioteket.
Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 14 dages varsel.

Bortvisning
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.